Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ( Π.Ε.Α.) είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου.

Η έκδοσή του είναι πλέον απαραίτητη για κάθε κτίριο (σύμφωνα με το Ν.3661/2008 και την Κ.Υ.Α. έγκρισης του Κ.ΕΝ.Α.Κ.) από τις 1-1-2016 σε κάθε αγοροπωλησία και μίσθωση. Η χρονική του ισχύς είναι δέκα έτη.

Το  γραφείο μας διαθέτει πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές και αναλαμβάνει την έκδοση Π.Ε.Α. που περιλαμβάνει:

  • Τη συλλογή όλων εκείνων των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως είναι η οικοδομική άδεια, η κάτοψη του χώρου, το συμβόλαιο του ακινήτου κ.α.
  • Την επί τόπου αυτοψία του ακινήτου και την καταγραφή όλων των στοιχείων που απαιτούνται όπως η θερμομόνωση του κτιρίου,
  • Την έκδοση του Π.Ε.Α. μέσα από το ειδικό λογισμικό του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου

Επικοινωνήστε στο 6942797363
(Ώρες Επικοινωνίας 9:00 – 20:00)

Προσφέρουμε:

 Άμεση Έκδοση και Αποστολή του Ενεργειακού Πιστοποιητικού (δυνατότητα αυθημερόν διενέργειας ενεργειακής επιθεώρηση)

 Δωρεάν σκαριφιματική αποτύπωση εάν δεν έχετε σχέδια του ακινήτου

Έκδοση παραβόλου

Compare listings

Compare