Όταν οι πωλητές είναι ανήλικοι.

Για την πώληση ακινήτου, που ανήκει (έστω και κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου) σε ανήλικο ή ανήλικους ή σε πρόσωπα που έχουν κηρυχθεί σε δικαστική συµπαράσταση (στερητική δικαστική συµπαράσταση, πλήρη ή µερική, επικουρική δικαστική συµπαράσταση, πλήρη ή µερική), απαιτείται ειδική άδεια από το αρµόδιο κατά τόπο Μονοµελές Πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο ασκών ή οι ασκούντες τη γονική µέριµνα των ανηλίκων ή ο δικαστικός συµπαραστάτης, υποβάλλουν αίτηση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο, στην οποία αναλύουν τους λόγους για τους οποίους η πώληση είναι επωφελής γι΄ αυτούς, προσδιορίζοντας και το ελάχιστο τίµηµα της αγοραπωλησίας.
Η αίτηση κοινοποιείται στον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, µέσα στην προθεσµία που θα ορίσει ο δικαστής.

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών µπορεί να παραστεί στη δίκη, να συµφωνήσει ή να αντιλέξει και, βεβαίως, να ασκήσει ένδικα µέσα. Η απόφαση που χορηγεί την άδεια πρέπει να είναι τελεσίδικη. Γι΄ αυτό, στο αγοραπωλητήριο συµβόλαιο προσαρτάται επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης, η έκθεση του δικαστικού Επιµελητή, που αποδεικνύει την επίδοσή της στον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών (σε περίπτωση δικαστικής συµπαράστασης και η έκθεση επιδόσεως προς τον συµπαραστατούµενο) και πιστοποιητικό από το Γραµµατέα του εκδόσαντος την απόφαση Δικαστηρίου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα µέσα. Όµως, στην περίπτωση που η εκποίηση ακινήτου ανηλίκου τέκνου γίνεται συνεπεία νόµιµα ανειληµµένης υποχρέωσης του αποβιώσαντος γονέα του, δεν χρειάζονται οι παραπάνω διατυπώσεις, γιατί σ΄ αυτή την περίπτωση πρόκειται για εξόφληση χρέους. Έτσι, σε περίπτωση που ο αποβιώσας γονέας ανηλίκου έχει νόµιµα αναλάβει µε έγκυρο (συµβολαιογραφικό) προσύµφωνο τη µεταβίβαση ακινήτου, η εκπλήρωση αυτής της υποχρεώσεως µπορεί να επιτευχθεί µε αγωγή, η οποία θα στραφεί κατά του ανηλίκου, κατά το άρθρο 943 ΚΠολ , οπότε µε την τελεσιδικία της απόφασης θα χωρήσει η εκποίηση, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται ανωτέρω για τους τίτλους από απόφαση καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως (Εφ.Αθ. 1946/1971, Ελλ’νη 1972.406, ΜΠΘ, 80/1978, ΝοΒ 28.347, Γ.Μπαλή, Οικογ. δίκαιο, παρ.203, ΜΠΘ.5838/1994, Αρµ. 1995.168.

Αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας “Μεσιτικό γραφείο Λυμπερίδης Βασίλης” 

Ασφαλίστε το σπίτι σας, ζητήστε προσφορά ασφάλισης από 0,85 ευρώ το τετραγωνικό

Κάνε ΕΓΓΡΑΦΗ στο κανάλι μας στο youtube πατώντας ΕΔΩ 

close

ΑΣ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε με τα νέα μας ακίνητα 😎

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Join The Discussion

Compare listings

Compare